Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 24 đối với Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 24 đối với Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

Thực hiện Kết luận số 24/KL-TTr ngày 25/04/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam;

Ngày 26/8/2022 Thanh tra tỉnh có công văn số 483/TTr-NV4 gửi Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 24/KL-TTr ngày 25/04/2022 của Thanh tra tỉnh. ​