Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Đơn của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Lý

Tố cáo ông Vũ Trường Sơn - chức vụ Phó Giám đốc phụ trách có những biểu hiện vi phạm đạo đức cán bộ, đảng viên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn có những chỉ đạo điều hành không hợp lý gây bức xúc trong cán bộ nhân viên và một số nội dung khác…

Thanh tra tỉnh đã có 02 văn bản : Công văn số 259/TTr  ngày 13/05/2022 và Công văn số 326/TTr  15/06/2022 chuyển đơn của công dân đến đồng chí Giám đốc Sở Y tế để chỉ đạo kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả xử lý về Thanh tra tỉnh.​