Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn của ông Nghiêm Mạnh Cường, địa chỉ: thôn 3, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Đơn của ông Nghiêm Mạnh Cường, địa chỉ: thôn 3, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm

Nội dung đơn: Khiếu nại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND xã Thanh Phong về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Nghiêm Mạnh Cường được ông Nghiêm Xuân Phú uỷ quyền ngày 20/10/2022.

Ngày 17/04/2023, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 195/TTr hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND huyện Thanh Liêm để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.​​