Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn của công dân, địa chỉ: Thôn Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Đơn của công dân, địa chỉ: Thôn Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý

Nội dung đơn: Tố cáo ông Bùi Văn Thuý, cán bộ địa chính phường Liêm Chính tự ý làm sai số liệu khi làm giấy CNQSD đất cho một số hộ dân và một số nội dung khác  …

Ngày 25/05/2023,  Thanh tra tỉnh có Công văn số 308/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý để chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả về Thanh tra tỉnh.​