Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn của công dân, địa chỉ: Thôn Đuồn, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Tố cáo  
Đơn của công dân, địa chỉ: Thôn Đuồn, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục

Nội dung đơn: Tố cáo bà Trần Thị Kim Liên - Hiệu trưởng trường mầm non xã Đồn Xá có hành vi vi phạm Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT, để cho người lạ có biểu hiện như dùng thuốc kích thích, ngăn cản phụ huynh học sinh đón các bé... và một số nội dung khác...

Ngày 25/05/2023, Thanh tra tỉnh có Công văn  số 310/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bình Lục để chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả về Thanh tra tỉnh.​