Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn của bà Trương Thị Minh Đức và chồng là ông Nguyễn Văn Chuyền, địa chỉ: xóm Đông, thôn Thổ Ốc, xã Trần Hưng Đạo, h...

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Đơn của bà Trương Thị Minh Đức và chồng là ông Nguyễn Văn Chuyền, địa chỉ: xóm Đông, thôn Thổ Ốc, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân

Nội dung đơn: Năm 1990 gia đình bà làm nhà trên đất bố mẹ để lại. Năm 1993, UBND xã và cơ quan cấp trên đã tiến hành đo đạc, xác định mốc giới cho từng hộ trên địa bàn toàn xã (hình thức đo là thước dây). Ngày 24/6/2016 gia đình đã được cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Bà Đức cho biết, do điều kiện gia đình khó khăn, đi làm ăn xa, đến năm 2020 mới trở về thì thấy các mốc giới đã bị thay đổi, thu hẹp hơn so với năm 1993. Gia đình đã đề nghị UBND xã xem xét giải quyết nhưng được giải thích là do sai số đo đạc giữa đo máy và đo dây nhưng bà không nhất trí và cho rằng việc sai số đo đạc chỉ làm thay đổi về diện tích chứ không làm thay đổi mốc giới …

Ngày 15/03/2023, Thanh tra tỉnh có Văn bản số   123/TTr chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân để chỉ đạo kiểm tra, xét xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả về Thanh tra tỉnh.​