Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn của bà Lê Thị Thanh Huyền, địa chỉ: Park 9, Khu đô thị Park Hill, P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Đơn của bà Lê Thị Thanh Huyền, địa chỉ: Park 9, Khu đô thị Park Hill, P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Nội dung đơn: Khiếu nại việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Nam sử dụng kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định khối lượng khoáng sản Công ty cổ phần cảng Thái Hà đã khai thác là không khách quan ….

Ngày 28/03/2023, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 156/HD-TTr hướng dẫn công dân: nội dung khiếu nại của bà liên quan đến quá trình xác minh, điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Hà Nam không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh. Nội dung khiếu nại của bà đã được Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 01/QĐ-CQCSĐT ngày 02/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thụ lý giải quyết tại Quyết định số 01/QĐ-VKS-KN ngày 15/02/2023, nếu bà không nhất trí đề nghị bà gửi đơn đến Viện KSND tỉnh Hà Nam để được xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật.​​