Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (2020-2025)

Tuyên truyền phổ biến  
Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (2020-2025)

Ngày 10/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (2020-2025). Tại điểm cầu Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự, phát biểu đạo và trao tặng Huân chương lao động Hạng nhất cho ngành Thanh tra. Tham dự Đại hội, tại điểm cầu Hà Nội có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tại các điểm cầu địa phương cùng hơn 2500 đại biểu là những cá nhân điển hình tiên tiến của ngành Thanh tra trên cả nước.

Phát biểu Khai mạc Đại hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh,  thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 05 năm qua, ngành Thanh tra Việt Nam đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phong phú; nội dung thiết thực, cụ thể, bám sát với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; tích cực tham gia vào việc thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, các phong trào thi đua trong ngành Thanh tra đã có tác dụng thúc đẩy các tập thể và cá nhân trong toàn ngành Thanh tra nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân, của cơ quan, đơn vị và của ngành Thanh tra;  Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành tích, kết quả đạt được trong 75 năm qua và cũng là dịp để chúng ta biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 2016-2020, nhằm động viên toàn ngành Thanh tra tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

                                                                     Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu khai mạc

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016 – 2020) tại Đại hội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức như tên gọi của các phong trào thi đua hàng năm được điều chỉnh phù hợp, đảm bảo có sự kế thừa, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm nhằm động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong toàn Ngành thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị; không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung, hình thức; thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương, của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; đẩy mạnh phong trào thi đua theo chuyên đề; gắn việc xây dựng điển hình tiên tiến trong thi đua với việc xây dựng các mô hình điển hình trong công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; tổ chức tổng kết rút bài học kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình hay, có hiệu quả trong toàn Ngành; đổi mới về cách thức, bố trí các cụm, khối thi đua hợp lý, xây dựng thang điểm thi đua, tiêu chí thi đua; bình xét khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua đạt hiệu quả.

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, ngành Thanh tra vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất” nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V.

TTCP có 1 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 10 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; 19 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 9 Huân chương Lao động các loại cho các cá nhân.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 2 Huân chương Độc lập hạng Ba; 53 Huân chương Lao động các loại; 33 Cờ thi đua của Chính phủ; 82 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và có 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Tổng TTCP đã tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc cho 77 lượt đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Bằng khen thành tích công tác toàn diện, thành tích công tác theo chuyên đề cho 1.128 lượt tập thể (lớn, nhỏ) và cá nhân trong toàn ngành Thanh tra có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

                                                  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, một trong những thành tích nổi bật và khẳng định vai trò của ngành Thanh tra Việt Nam những năm gần đây là đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng; đã thực hiện nhiều nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiến hành Thanh tra và kết luận nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có một số vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mang tính đột phá. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh,ngành Thanh tra là một trong những công cụ hữu hiệu trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí, góp phần quan trọng vào công xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Thanh tra phát động và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành khắc phục tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; công tâm, đánh giá đúng bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo để có giải pháp toàn diện trong xử lý và kiến nghị xử lý, bảo đảm quyền lợi Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; gắn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng xây dựng ngành, lực lượng thanh tra trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, công chức ngành thanh tra phải có đầy đủ ý chí, nghị lực và lòng dũng cảm, kiên quyết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý, không để bị cám dỗ, bị mua chuộc, không vì bất cứ áp lực nào mà làm sai pháp luật; thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ là “phẩm chất của người cán bộ thanh tra là tự mình nghiêm chỉnh và phải có đạo đức cách mạng”; thường xuyên bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, đạo đức, tác phong chuyên nghiệp, ứng xử văn hoá, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm công chức vi phạm để củng cố Ngành, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay trong Ngành.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Huân chương lao động Hạng nhất cho ngành Thanh tra.

Cũng tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã trao Cờ Thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ cho các tập thể và Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể đạt thình tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của toàn ngành.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng nhất cho ngành Thanh tra

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trao Cờ thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ cho các tập thể 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn và Nguyễn Văn Thanh trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể