Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ I thuộc Thanh tra tỉnh Hà Nam.

Đảng và Đoàn thể  
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ I thuộc Thanh tra tỉnh Hà Nam.
Ngày 12/12/2023, Thanh tra tỉnh tổ chức Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ I đối với đồng chí Ninh Đức Luân.

Ngày 12/12/2023, Thanh tra tỉnh tổ chức Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ I đối với đồng chí Ninh Đức Luân.

z5079985487400_358591de962f74830d3c53742a53e0fd.jpg 

Ảnh. Ông Lê Minh Đức, Chánh Thanh tra tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ I.

Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh bổ nhiệm Đồng chí Ninh Đức Luân, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ I thuộc Thanh tra tỉnh Hà Nam, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 22/11/2023 tại Quyết định số 86/QĐ-TTr ngày 22/11/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Đức, Chánh Thanh tra tỉnh chúc mừng tân Trưởng phòng Nghiệp vụ I, đồng thời mong muốn, cán bộ bổ nhiệm trên cương vị mới cần nỗ lực học hỏi, phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực trí tuệ của mình cùng tập thể phòng, tập thể lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.