Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 đối với các đơn vụ trực thuộc S...

Tin tức sự kiện  
Công bố Quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 đối với các đơn vụ trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Ngày 20/8/2021, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 61/QĐ-TTr ngày 19/8/2021 của Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 đối với các đơn vụ trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam, từ 01/01/2020 đến 30/7/2021 tại sở Y tế Hà Nam.

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hà Nam, ông Hà Đức Sơn - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 61/QĐ-TTr ngày 19/8/2021 của Thanh tra tỉnh; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra tại đơn vị.

Giám đốc sở Y tế nhất trí với Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, đơn vị sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; các phòng ban chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phục vụ Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra.​​


Tin liên quan