Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra số 17/QĐ-TTr ngày 05/04/2021

Công bố Quyết định thanh tra số 17/QĐ-TTr ngày 05/04/2021

Thực hiện Quyết định thanh tra số 17/QĐ-TTr ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc thực hiện dồn đổi ruộng đất trên địa bàn huyện Lý Nhân và huyện Bình Lục.

Ngày 07/4/2021 Đoàn thanh tra đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Lý Nhân và UBND huyện Bình Lục.​​


Tin liên quan