Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra số 10/QĐ-TTr ngày 08/03/2021

Công bố Quyết định thanh tra số 10/QĐ-TTr ngày 08/03/2021

Thực hiện Quyết định thanh tra số 10/QĐ-TTr ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về việc thanh tra các dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tại thị trấn Kiện Khê huyện Thanh Liêm, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Trung Đông tại xã Nhật Tân huyện Kim Bảng.

Ngày 11/03/2021 Đoàn thanh tra đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra tại Hội trường Thanh tra tỉnh Hà Nam.​​


Tin liên quan