Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra số 06/QĐ-TTr ngày 17/01/2022

Công bố Quyết định thanh tra số 06/QĐ-TTr ngày 17/01/2022

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTr ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về việc thanh tra một số dự án khu đô thị nhà ở trên địa bàn tỉnh;

Ngày 21/01/2022 Đoàn thanh tra đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra tại Hội trường Thanh tra tỉnh Hà Nam.

 

z3297007181397_122c9b914e4ff2bdd5b096de8d1c6259.jpg

(Ảnh công bố QĐ số 06/QĐ-TTr ngày 17/01/2022)​