Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra số 06/QĐ-TTr ngày 17/01/2022

Tin tức sự kiện  
Công bố Quyết định thanh tra số 06/QĐ-TTr ngày 17/01/2022

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTr ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về việc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý đầu tư công và xử lý nợ công trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2022;

Ngày 26/10/2022 Đoàn thanh tra đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra tại Hội trường Thanh tra tỉnh Hà Nam.