Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm

Ngày 06/4/2021, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 16/QĐ-TTr ngày 01/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm.

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hà Nam, ông Hà Đức Sơn - Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 16/QĐ-TTr ngày 01/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra tại đơn vị.

Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị nhất trí với Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, đơn vị sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phục vụ Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra.​