Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Tiếp công dân Trung ương tổng kết công tác Thanh tra

Tin tức sự kiện Tin giải quyết khiếu nại, tố cáo  
Ban Tiếp công dân Trung ương tổng kết công tác Thanh tra
Ngày 5/12, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân TƯ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh Văn dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Ban Tiếp công dân TƯ cho biết, năm 2018, Trụ sở tiếp công dân Trung ương đã tiếp 17.101 lượt người đến trình bày 4.584 vụ việc; tiếp nhận 13.223 đơn thư các loại. Trong số đơn đã xử lý có  3.924 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 29,9%. Ngoài ra, đối với các trường hợp công dân khiếu kiện lưu trú dài ngày tại Thủ đô, Trụ sở đã có văn bản đề nghị địa phương cử Tổ công tác đến Trụ sở để phối hợp tiếp, vận động và bố trí đưa công dân trở về địa phương, tránh để công dân lưu trú dài ngày bị phần tử cơ hội lợi dụng, lôi kéo, kích động.  Ban Tiếp công dân Trung ương cũng  đã chủ động thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC tại một số tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, ...  

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai nhiệm vụ còn một số hạn chế như: những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư còn chậm được khắc phục; công tác theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình KN,TC của địa phương còn hạn chế; công tác tham mưu, tổng hợp vẫn còn một số việc chậm, chưa nắm sát tình hình, số liệu báo cáo, thống kê chưa khoa học; một số cán bộ, công chức chưa thực sự chủ động, tự trau dồi nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp với công dân...

 IMG_4561-1.JPG

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác cũng như ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo vụ và cán bộ, công chức của Ban Tiếp công dân TW. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đề nghị, trong thời gian tới Ban tiếp tục duy trì thường xuyên và hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân TƯ ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ cho các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội theo đúng Kế hoạch; tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết KN,TC gắn với thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư./.

 ​