Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Kết luận thanh tra

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kết luận thanh tra  
Ban hành Kết luận thanh tra

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-TTr ngày 08/3/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về việc thanh tra các dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tại thị trấn Kiện Khê huyện Thanh Liêm, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Trung Đông tại xã Nhật Tân huyện Kim Bảng.

Ngày 25/5/2021 Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 32/KL-TTr thanh tra dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Trung Đông tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

 


Tin liên quan