Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV của Thanh tra Chính phủ

Văn bản quy phạm pháp luật theo TCVN ISO 9001: 2008  
Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV của Thanh tra Chính phủ

 

Tên văn bản | Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng 
Ký hiệu | 01/2015/TTLT-TTCP-BNV 
Loại văn bản | Thông tư 
Nơi ban hành | Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội Vụ 
Ngày ban hành | 16 / 03 / 2015 
Ngày hiệu lực | 01 / 05 / 2015 
Người ký | Trần Đức Lượng, Trần Thị Hà 
File đính kèm |
15226699.doc