Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên tiếp dân ngày 20/10/2017

Tin tức sự kiện Tin tiếp công dân  
Phiên tiếp dân ngày 20/10/2017

           - Trong phiên tiếp dân định kỳ ngày 20/10/2017 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã tiếp 28 lượt =  51 người, trong đó:                       

+ Huyện Bình Lục:

2 lượt = 2 người

+ Huyện Duy Tiên:

1 lượt = 1 người

+ Huyện Kim Bảng:

+ Huyện Lý Nhân:

5 lượt = 21 người

4 lượt = 4 người

+ Thành phố Phủ Lý:       

11 lượt = 16 người

+ Huyện Thanh Liêm:

5 lượt = 7 người

- Số công dân đến phòng tiếp dân của các xã, phường, thị trấn; các huyện, thành phố và sở, ngành trong tháng là: 271 l­­­­­­­ượt ng­ười.