Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc tuần thứ 53 của Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của Thanh tra tỉnh  
Lịch làm việc tuần thứ 53 của Thanh tra tỉnh

 THANH TRA TỈNH HÀ NAM

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần lễ 53 (từ ngày 25/12 đến ngày 24/12/2017)

           

Thứ

Nội dung công việc

Thực hiện

Bộ phận phối hợp

Địa điểm

 

Thứ 2 (25/12)

- Hội ý lãnh đạo chuẩn bị công tác tổng kết năm

- Hội đồng đánh giá chương trình hành động của nhân sự bổ nhiệm trưởng phòng

- Hội nghị LĐ thảo luận, quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

- Rà soát, xem xét lại vụ việc ông Nguyễn Anh Tuấn, xã Kim Bình. Đã ban hành báo cáo kết quả xác minh UBND tỉnh chưa ban hành kết luận

- Báo cáo xác minh đơn của ông Lương Văn Kiên – TGĐ Cty Sông Vân Ninh Bình

- Báo cáo xác minh đơn tố cáo của ông Trần Văn Sáng đối với Cty Hồng Hà.

- Tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Lê Văn Thiết ở Ba Sao. Đang tiến hành xác minh.

- Tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Quang Trực ở Ba Sao. Đang tiến hành xác minh.

- Triển khai cuộc thanh tra một số DA trên địa bàn thành phố Phủ Lý theo Quyết định  71/QĐ-TTr ngày 11/10/2017

- Xử lý chồng chéo trong thực hiện thanh, kiểm tra của các sở, ban, ngành

- Tổng hợp xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2018

- Tham gia đoàn kiểm tra  theo quyết định số 389-QĐ/TU ngày 28/7/2017 của Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Kết luận số 47-KL/TU ngày 19/8/2016.

- Tham gia đoàn Thanh tra liên ngành thanh tra quản lý sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm, trường  quốc doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kết hợp với giải quyết đơn khiếu nại của đại diện công dân xóm 6,7 thị trấn Ba Sao, Kim Bảng quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Hà Nam.

- Thanh tra đất đai tại một số xã, phường trên địa bàn tp Phủ Lý theo quyết định số 73/QĐ-TTr ngày 26/10/2017

- Thanh tra thủ tục về đất đai tại Sở TN&MT

- Đôn đốc kết luận thanh tra, rà soát các cuộc thanh tra 2016, 2017

- Dự thảo báo cáo công tác quản lý và sử dụng đất đai tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý

 

 

 

- Nghiệp vụ I

 

- Nghiệp vụ I

- Nghiệp vụ I

 

- Nghiệp vụ I

- Nghiệp vụ I

- Nghiệp vụ I

 

- Nghiệp vụ I

 

- Nghiệp vụ I

- Nghiệp vụ I

- Nghiệp vụ IV

 

- Nghiệp vụ I, III, IV

 

 

- Nghiệp vụ I. III

 

- Nghiệp vụ I. III

- Nghiệp vụ IV

- Nghiệp vụ IV, III

   

 

Thứ 3 (26/12)

- 8h hội nghị tổng kết công tác nội chính và PCTN

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo; tập thể, cá nhân cấp ủy

- Hội nghị bảo vệ chương trình hành động 02 trưởng phòng

- Dự thảo báo cáo kết quả thanh tra Công ty CP giống chăn nuôi thủy sản Hà Nam

 - Xem xét tài liệu thanh tra kinh tế xã hội về công tác GPMB huyện Duy Tiên tại cơ quan.

- Thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai tại phường Quang Trung và phường Trần Hưng Đạo

- Đ/c Yến

 

- Nghiệp vụ IV

- Nghiệp vụ II

 

-Nghiệp vụ III, I

 

 

 

 

Thứ 4 (27/12)

- Tổng kết chương trình công tác năm 2017

- 13h30 hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017

- Giám sát đoàn Thanh tra đất đai tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố  Phủ Lý theo quyết định số 73/QĐ-TTr ngày 26/10/2017

 

- Đ/C Yến

-Phòng NV IV

 

 

 

Thứ 5 (28/12)

- Hội nghị trực tuyến Chính phủ từ ngày 28-29/12

- Tiếp tục đôn đốc kết luận thanh tra, rà soát các cuộc thanh tra liên ngành 2016

- Rà soát các vụ việc trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tiến hành kê khai tài sản thu nhập

- Đ/C Yến

-Phòng NV IV

-Nghiệp vụ II

- Nghiệp vụ III

 

 

 

 

Thứ 6 (29/12)

- Đoàn thanh tra kinh tế xã hội làm việc với phòng TNMT huyện Duy Tiên.

- Tổng hợp đôn đốc kết luận thanh tra, rà soát các cuộc thanh tra 2016, 2017

- Nghiệp vụ II

-Phòng NV IV

 

 

 

Thứ 7

(30/12)

Trực lãnh đạo: Đ.c  Bình, trực lái xe: Đ.c Nam

 

 

 

 

Chủ Nhật

(31/12)

Trực lãnh đạo: Đ.c Bình, trực lái xe: Đ.c Nam