Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tháng 1 năm 2018

Lịch công tác của Thanh tra tỉnh  
Lịch công tác tháng 1 năm 2018

 THANH TRA TỈNH HÀ NAM

 

CHƯƠNG TRÌNH

C«ng t¸c th¸ng 01/2018

 

Kính gửi:  - Các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

                 - Các đồng chí trưởng các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.

 

Ngày

Thứ

Nội dung

Ghi chú

01/01

2

- Rà soát, xem xét lại vụ việc ông Nguyễn Anh Tuấn, xã Kim Bình. Đã ban hành báo cáo kết quả xác minh UBND tỉnh chưa ban hành kết luận

- Báo cáo xác minh đơn của ông Lương Văn Kiên – TGĐ Cty Sông Vân Ninh Bình

- Báo cáo xác minh đơn tố cáo của ông Trần Văn Sáng đối với Cty Hồng Hà.

- Tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Lê Văn Thiết ở Ba Sao. Đang tiến hành xác minh.

- Tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Quang Trực ở Ba Sao. Đang tiến hành xác minh.

- Triển khai cuộc thanh tra một số DA trên địa bàn thành phố Phủ Lý theo Quyết định  71/QĐ-TTr ngày 11/10/2017

- Xử lý chồng chéo trong thực hiện thanh, kiểm tra của các sở, ban, ngành

- Tổng hợp xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2018

- Tham gia đoàn kiểm tra  theo quyết định số 389-QĐ/TU ngày 28/7/2017 của Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Kết luận số 47-KL/TU ngày 19/8/2016.

- Thanh tra đất đai tại một số xã, phường trên địa bàn tp Phủ Lý theo quyết định số 73/QĐ-TTr ngày 26/10/2017

- Thanh tra thủ tục về đất đai tại Sở TN&MT

- Dự thảo báo cáo công tác quản lý và sử dụng đất đai tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý

 

2

3

- Họp Chi bộ, giao ban trưởng phó phòng

- Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

- Xem xét tài liệu thanh tra kinh tế xã hội về công tác GPMB huyện Duy Tiên tại cơ quan.

- Thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai tại phường Quang Trung và phường Trần Hưng Đạo

 

3

4

- Thảo luận kế hoạch thanh tra năm 2018 của sở, ban, ngành tỉnh

- Giám sát đoàn Thanh tra đất đai tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố  Phủ Lý theo quyết định số 73/QĐ-TTr ngày 26/10/2017

 

4

5

- Rà soát các vụ việc trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tiến hành kê khai tài sản thu nhập

 

5

6

- 7h30 Thanh Liêm tổng kết TĐ

-  8h Sở Nội vụ tổng kết năm 2017

- Đoàn thanh tra kinh tế xã hội làm việc với phòng TNMT huyện Duy Tiên.

- Tổng hợp đôn đốc kết luận thanh tra, rà soát các cuộc thanh tra 2016, 2017

 

6

7

Trực lãnh đạo: Đ.c  Đông, trực lái xe: Đ.c Khoa

 

7

CN

Trực lãnh đạo: Đ.c  Đông, trực lái xe: Đ.c Khoa

 

8

2

 

 

9

3

 

 

10

4

 

 

11

5

 

 

12

6

 

 

13

7

- Trực lãnh đạo: Đ.c  Yến, trực lái xe: Đ.c Nam

 

14

CN

- Trực lãnh đạo: Đ.c  Yến, trực lái xe: Đ.c Nam

 

15

2

 

 

16

3

 

 

17

4

 

 

18

5

 

 

19

6

 

 

20

7

- Trực lãnh đạo: Đ.c  Hùng, trực lái xe: Đ.c Khoa

 

21

CN

- Trực lãnh đạo: Đ.c  Hùng, trực lái xe: Đ.c Khoa

 

22

2

- Phục vụ UBND tỉnh tiêp dân định kỳ

 

23

3

 

 

24

4

 

 

25

5

 

 

26

6

 

 

27

7

- Trực lãnh đạo: Đ.c  Bình, trực lái xe: Đ.c Nam

 

28

CN

- Trực lãnh đạo: Đ.c  Bình, trực lái xe: Đ.c Nam

 

29

2

 

 

30

3

 

 

31

4

 

 

Ghi chú:

- Trong quá trình thực hiện có gì thay đổi sẽ có thông báo sau. Các phòng có công việc báo cáo tập thể lãnh đạo giải quyết đăng ký đưa vào chương trình công tác tháng sau phải đăng ký qua Văn phòng trước ngày 25 hàng tháng (trừ đột xuất)./.