Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo cơ quan

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo cơ quan  
Lãnh đạo cơ quan
 1. Ông Lê Minh Đức - Chánh Thanh tra tỉnh
                                z2847230882525_009990cce28e82da78dd5e1583a03492.jpg
 
 - Chức danh: Chánh Thanh tra tỉnh
- Năm sinh: 1977
- Thư điện tử: leminhduc@hanam.gov.vn
- Địa chỉ nhà riêng: Số 27, ngõ 96, Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý
- Phụ trách: Phụ trách chung các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh.
 

2.Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

2 Phạm Mạnh Hùng.JPG

- Chức danh: Phó Chánh Thanh tra tỉnh

- Thư điện tử: Phammanhhung.ttr@hanam.gov.vn

- Điện thoại: 0226858693

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Địa chỉ nhà riêng: Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý
- Phụ trách: Lĩnh vực công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh do các phòng nghiệp vụ thực hiện​

3.Ông Nguyễn Huy Đông - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Nguyễn Huy Đông.JPG

- Chức danh: Phó Chánh Thanh tra tỉnh

- Điện thoại: 0983901489

- Thư điện tử: Nguyenhuydong@hanam.gov.vn

- Năm sinh: 1968

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Địa chỉ nhà riêng: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Phụ trách: Công tác phòng, chống tham nhũng

4. Ông Lê Minh Đức - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

z3306036145836_dcc108beab7f89ce791c0a590d4e85de.jpg

- Chức danh: Phó Chánh Thanh tra tỉnh

- Điện thoại:0944866664

- Thư điện tử: leminhduc.ttr@hanam.gov.vn

- Năm sinh: 1979

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường, thạc sỹ quản lý kinh tế
- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị​
- Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 40, ngõ 43, phố Trần Tử Bình, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Phụ trách: Lĩnh vực công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

 

 

 

 

Tin liên quan